Nemzeti-Tengelysúlymérő-rendszer

Mit tudunk eddig a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszerről?

Május 31-ig tart a bírság kiszabás nélküli teszt időszak. Összeszedtük a legfontosabb információkat a működéséről.

 

Mérföldkövek:

  • 2017.szeptember 19: Tesztjelleggel elindul a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer (TSM), ami a túlterhelt gépjárműveket hivatott kiszűrni a forgalomból.
  • 2018. május 31: Eddig tart a bírság kiszabás nélküli teszt időszak.
  • 2018. június 30: Innentől már jogsértésnek minősül az a túlsúly, amelyekben a túllépés mértéke meghaladja a 2%-ot
  • 2018. július 1-től december 31-ig: Jogsértésnek minősül az a túlsúly, a melyekben a túllépés mértéke meghaladja az 1%-ot.

 

Mi a tengelysúlymérő rendszer lényege?

A tengesúlymérő rendszer kiépítése a közlekedésbiztonság és a közutak állapotának javítására kezdődött el 2016-ban. Előzetesen tíz helyszínre került előre telepített, aszfaltba épített mérőrendszer, amely a rajta áthaladó 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsik tengelyterhelését és össztömegét méri. Ez a szám 2018 márciusáig 89-re bővült. A mérőpontok a hozzájuk csatolt kamerarendszer segítségével a rendszám alapján azonosítják be a tehergépkocsikat, így állapítva meg az esetleges szabálysértést. Amennyiben az előszűrés túlsúlyosnak ítéli meg a gépkocsit, a hatóság megállíthatja a járművet és bírságot szabhat ki, illetve kérheti a szabálysértés, vagyis a túlterhelés megszüntetését.

A rendszer által gyűjtött adatok egy már meglévő, központi adatbázisban futnak össze más releváns hatósági adatokkal. A hálózat folyamatos fejlesztés alatt áll, optimalizálásával pedig elérhető lesz, hogy adott jármű azonosítása mellett a fuvarfeladat minden vonatkozása (például az útdíj megfizetése, az esetleges EKAER regisztráció, a jármű és az üzembentartó igazgatásrendészeti és közlekedési hatósági adatai, stb.) egy időben, automatikusan ellenőrizhetővé váljon.

 

Hol találhatóak jelenleg kapuk?

Az egyes mérőpontok az alábbi térképen tekinthetőek meg:

Tovább a térképre ->

 

Milyen bírságra számíthatok, ha túllépem a megengedett súlykorlátozást?

A bírság mértékét az alábbi táblázatban foglalja össze:

ED törvény 14. § a) pontja szerinti szabályszegés esetén
Járműkategória   Jogosulatlan úthasználat egyszeri észlelése esetén (bírság mértéke forintban) Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 121. perc és 240. percközötti időszakban észlelt további jogosulatlan úthasználat esetén, ha a 241. perc és a 480. perc között az adott útdíjköteles gépjármű vonatkozásában nincsen további észlelés (bírság mértéke forintban) Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 241. perc és 480. perc közötti időszakban ismételten észlelt jogosulatlan úthasználat esetén (bírság mértéke forintban)
J2 30 000 90 000 140 000
J3 35 000 100 000 150 000
J4 40 000 110 000 165 000
ED törvény 14. § b) pontja szerinti szabályszegés esetén
Járműkategória   Jogosulatlan úthasználat egyszeri észlelése esetén (bírság mértéke forintban) Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 121. perc és 240. percközötti időszakban észlelt további jogosulatlan úthasználat esetén, ha a 241. perc és a 480. perc között az adott útdíjköteles gépjármű vonatkozásában nincsen további észlelés (bírság mértéke forintban) Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 241. perc és 480. perc közötti időszakban ismételten észlelt jogosulatlan úthasználat esetén (bírság mértéke forintban)
J2 24 000 72 000 110 000
J3 28 000 80 000 120 000
J4 36 000 88 000 135 000
ED törvény 14. § c) pontja szerinti szabályszegés esetén
Járműkategória   Jogosulatlan úthasználat egyszeri észlelése esetén (bírság mértéke forintban) Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 121. perc és 240. perc közötti időszakban észlelt további jogosulatlan úthasználat esetén, ha a 241. perc és a 480. perc között az adott útdíjköteles gépjármű vonatkozásában nincsen további észlelés (bírság mértéke forintban) Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 241. perc és 480. perc közötti időszakban ismételten észlelt jogosulatlan úthasználat esetén (bírság mértéke forintban)
J2 30 000 90 000 140 000
J3 35 000 100 000 150 000
J4 40 000 110 000 165 000

*forrás: nit.hu

 

Magyarázat a táblázathoz (ED törvény):

  1. § Jogosulatlan úthasználatnak minősül – a 9. § szerinti mentesség eseteinek kivételével -, ha:
  2. a) az útdíjköteles elemi útszakasz használatának megkezdése előtt az adott útdíjköteles gépjármű vonatkozásában – a c) pontban foglaltakat ide nem értve – nem keletkezett úthasználati jogosultság a 6. § (2) bekezdésében foglaltak szerint,
  3. b) a díjfizetésre kötelezett az útdíjköteles elemi útszakaszt a díj- vagy környezetvédelmi kategóriájánál alacsonyabb díj- vagy környezetvédelmi kategóriához tartozó bevallás alapján használja, vagy
  4. c) az útdíjköteles elemi útszakasz használatára az érintett gépjármű vonatkozásában van hatályos, az útdíj szolgáltatóval kötött – az e törvény szerinti bevallások útdíj szedőhöz történő benyújtására és útdíj megfizetésére vonatkozó – szerződése, amelynek keretében az e törvény szerinti bevallási kötelezettségének teljesítése érdekében fedélzeti eszköz használatára jogosult, de a fedélzeti eszköz az úthasználat időpontjában szerepel az érvénytelenített fedélzeti eszközök nyilvántartásában, vagy annak egyéb módon nem biztosított a külön jogszabályban meghatározottak szerinti szabályszerű működtetése,és az útdíjköteles elemi útszakasz használatának megkezdése előtt egyéb módon nem keletkezett a 6. § (2) bekezdésben meghatározott úthasználati jogosultság.

 

Melyik a vonatkozó szabályozás?

A közigazgatási bírságok alapja ebben a körben (nem csak TSM tekintetében) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.) 20. §-a, az objektív bírságé pedig a 21.§.

Amennyiben kérdése lenne a tengelysúlymérő rendszerrel kapcsolatban, keresse a WebEye munkatársait az alábbi elérhetőségen:  +36 20 285 8202