Információk a GDPR szabályozással kapcsolatban

Az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR) 2018 május 25-én lép hatályba. A WebEye Telematics Zrt. valamennyi tagvállalata, így az Önök WebEye Szolgáltatója is  kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az Önöknek nyújtott szolgáltatásaink megfeleljenek az egyre szigorodó adatvédelmi követelményeknek.

Célunk az is, hogy szolgáltatásainkat Önök is az adatvédelmi követelményeknek megfelelően tudják saját munkafolyamataikba, rendszereikbe integrálni.

A GDPR-ra való felkészülés során, a következő hónapokban:

  • megadunk Önöknek minden szükséges információt, hogy zökkenőmentes módon valósulhasson meg az átállás az új adatvédelmi szabályozásra,
  • tájékoztatókkal, praktikus tanácsokkal készülünk Önöket támogatni abban, hogy az Önök belső folyamatainak tekintetében miként értelmezhetőek a tőlünk igénybe vett szolgáltatások, és az azokkal kapcsolatos GDPR teendők annak érdekében, hogy sikeresen tudják teljesíteni saját feladataikat a GDPR bevezetés során azon folyamataikban, ahol Önök minősülnek Adatkezelőnek
  • meghatározzuk azokat az irányelveket, amelyeket saját magunk felé elvárásként támasztunk és ezeket következetesen végre is hatjuk működésünk során.

Hírfolyam

Letölthető dokumentumok

Gyakran ismételt kérdések

Mi az a GDPR?

Az Európai Unió új általános adatvédelmi rendelete, az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet1 (általános adatvédelmi rendelet) az EU-ban lévő magánszemélyek személyes adatainak magánszemély, vállalkozás vagy szervezet által történő kezelését szabályozza.

Mi számít adatkezelésnek?

Az „adatkezelés” a személyes adatokon végrehajtott műveletek széles körét öleli fel, beleértve a manuális vagy automatizált eszközökkel végrehajtott műveleteket is. Idetartozik a gyűjtés, a rögzítés, a rendszerezés, a tagolás, a tárolás, az átalakítás vagy a megváltoztatás, a lekérdezés, a betekintés, a felhasználás, a közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, az összehangolás vagy összekapcsolás, a korlátozás, a törlés, illetve a megsemmisítés.

Ki az adatkezelő vagy adatfeldolgozó?

Az adatkezelő meghatározza a személyes adatkezelés céljait és módjait. Ha tehát vállalkozása/szervezete határozza meg, hogy miért és hogyan történik a személyes adatok kezelése, adatkezelőnek minősül. A szervezetében dolgozó, a személyes adatkezelést végző alkalmazottak ezt a munkát az ön adatkezelői feladatainak teljesítése érdekében végzik.

A WebEye Szolgáltatás szempontjából ki minősül adatkezelőnek vagy adatfeldolgozónak?

A WebEye Szolgáltatással összefüggésben a WebEye rendszerben tárolt és a WebEye Szolgáltatás Előfizetője által megadott személyes adatok (pl. sofőr neve) vonatkozásában a WebEye Magyarország Zrt. adatfeldolzónak, míg az Előfizető adatkezelőnek minősül.

Mikor minősül adatkezelőnek a WebEye Magyarország Zrt. a Előfizetővel fennálló szerződéses jogviszonyban?

Az Előfizetőinktől kapott kapcsolattartói, képviselői személyes adatok vonatkozásában a helyi WebEye Szolgáltató Adatkezelőnek minősül.

A WebEye Magyarország Zrt. igénye vesz-e más adatfeldolgozó(ka)t a WebEye Szolgáltatás nyújtása során?

Igen, a WebEye Szolgáltatás nyújtása során a WebEye Magyarország Zrt. adatfeldolgozóként igénybe veszi a WebEye International Zrt-t, mint a WebEye Szolgáltatás nemzetközi szinten történő értékesítésére és a Szolgáltatás nyújtásához szükséges feladatok ellátására jogosult gazdálkodó szervet. Emellett a WebEye International Zrt. adatfeldolgózóként igénbe veszi LAMBDA-COM Kft-t, mint a Webeye szolgáltatás jogtulajdonosát és technikai feltételek biztosítóját.

Mi alapján kerül sor az adatfeldolgozói tevékenység ellátására a WebEye Magyarország Zrt. által?

A WebEye Magyarország Zrt, mint adatfeldolgozó adatfeldolgozói tevékenységét az Adatkezelőtől (Előfizetőtől) érkezett megbízás alapján, az Előfizetővel megkötött előfizetési szerződés jellegétől függően vagy az Általános Üzleti Feltételekben, vagy külön adatfeldolgozói megbízási szerződésben rögzítettek szerint látja el.

Az érintettről a WebEye rendszerben kezelt adatok exportálhatók-e?

Igen, amennyiben az Érintett beazonosítható a WebEye rendszerben tárolt és fellelhető adatok alapján. Pl. egy nem megszemélyesített útvonal adat – az Adatkezelő (ügyfél) a WebEye rendszer használata során nem rendelt (töltött fel) sofőrnevet egy járműhöz – csak akkor exportálható ki bárkinek a kérésére mint személyes adat, ha azt az Adatkezelő a WebEye felé – pl. a kérelem benyújtása alkalmával – megszemélyesíti.) Az adatkezelő az összes a Webeye rendszerben elérhető riportot és a benne lévő adatot tudja exportálni, és azt a továbbiakban tovább felhasználni a saját szabályzata alapján.

A WebEye rendszerben feltüntetésre kerül-e a személyes adat megváltoztatásának ténye?

A WebEye rendszerben automatikusan nem jelölődik meg az adat (pl. járművezető nevének) megváltozásának oka, csak a változás ténye van logolva. Ellenben mivel pl. a járművezetői adatok bevitelére szolgáló mezők szabadszöveges mezők, ezért az Adatkezelő (ügyfél) amikor az adatot helyesbíti, ha akar, tud hozzá egyedi jelölést tenni. Pl. Kifli Gábor*. Egyidejűleg a saját szabályzatában pedig leírja hogy a * jelölést használja minden esetben mikor az adat helyesbítésre kerül. A WebEye rendszerben tárolt másik jellemző személyes adat az útvonal adat, amelyek azonban nem helyesbíthetőek, módosíthatóak a technológiai sajátosságukból kifolyólag, és a szolgáltatás zárt rendszerére is tekintettel.)

AZ érintett közvetenül fordulhat-e a WebEye Szolgáltatóhoz a róla tártolt személyes adatkezeléssel összefüggésben?

Tekintettel arra, hogy a WebEye Szolgáltató nem az érintettel, hanem az Előfizetővel, mint az érintett munkáltatójával áll szerződéses jogviszonyban, így az érintett közvetlenül a munkáltatójához fordulhat a személyes adatai kezelésével összefüggésben.

További információkért az alábbi honlapokon tájékozódhat
Adatvédelmi önértékelés https://ico.org.uk/for-organisations/resources-and-support/data-protection-self-assessment/
Alapfogalmak https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/key-definitions/
Adatvédelem – Európai Bizottság https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_hu

Amennyiben további kérdése merült fel, kérjük, küldje el nekünk az alábbi űrlap segítségével.

Hozzájárulok a megadott adataim adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez.