Általános tájékoztató a WebEye adatkezelői/adatfeldolgozói minőségével kapcsolatban

Tisztelt Előfizetőink!

WebEye Telematics Zrt. az elmúlt időszakban külső szakértő bevonása mellett elemezte folyamatait, tevékenységét és ügyfeleinek nyújtott Szolgáltatását az új európai általános adatvédelmi szabályozás (GDPR) tekintetében. Ezen átfogó vizsgálat első fontos szakaszát nemrég zártuk le.

Elemzéseink során kiemelt figyelmet fordítottunk a WebEye Szolgáltatásra, melyet Előfizetőink számára nyújtunk.

A GDPR előírásokat és az Előfizetőinknek nyújtott WebEye Szolgáltatást elemezve az alábbi általános megállapításokra jutottunk:

 • A WebEye Szolgáltatás Előfizetőink általi használata során az alábbi személyes adatok kerülnek, kerülhetnek be a WebEye rendszerbe:
  • járművezető azonosító adatai,
  • járművek útvonal adatai.
 • fent említett személyes adatok vonatkozásában az Előfizetőink minősülnek Adatkezelőnek, a GDPR szabályozása alapján.
 • WebEye rendszerbe bekerülő személyes adatok tekintetében a helyi WebEye Szolgáltató Adatfeldolgozói tevékenységet lát el, aminek kereteit a megkötött előfizetői szerződés adja.
 • Az Előfizetőinkkel fennálló szerződéses kapcsolatunk teljesítése keretében az Előfizetőinktől kapott kapcsolattartói, képviselői személyes adatok vonatkozásában a helyi WebEye Szolgáltató Adatkezelőnek minősül.

Tekintettel arra, hogy a helyi WebEye Szolgáltató adatfeldolgozónak minősül, a GDPR adatfeldolgozókra előírt követelményeinek kell, hogy megfeleljen e tevékenysége során. Előfizetőinknek pedig az adatkezelési/adatkezelői tevékenységgel szemben támasztott GDPR követelményeket kell teljesíteniük, amelyhez a WebEye minden segítséget meg szeretne adni.

WebEye Telematics Zrt. célja, hogy

 1. adatfeldolgozói tevékenységünk során az általunk alkalmazott magas információbiztonsági követelmények, valamint a GDPR rendelet előírásai a legnagyobb mértékben minden Előfizetőnk vonatkozásában egyaránt és egységesen teljesülhessenek;
 2. támogassuk Előfizetőinket az adatvédelmi kérdéseket érintő belső szabályzataik, eljárásrendjeik minél könnyebb kialakításában.

E cél érdekében Ügyfeleink részére el fogjuk juttatni:

 • az adatfeldolgozói megbízásunk GDPR szerinti szerződéses tartalmát,
 • mindazon tájékoztatókat, amelyekkel Adatfeldolgozóként segíteni tudjuk az Előfizetőinket terhelő Adatkezelői szabályozási és tájékoztatási követelmények megvalósulását,
 • praktikus tanácsainkat, ajánlásainkat, javaslatainkat a GDPR követelményeknek megfeleléshez.

Tanácsainkkal, ajánlásainkkal, szakmailag meglapozott álláspontjainkkal segíteni kívánjuk Előfizetőinket abban, hogy a WebEye Szolgáltatás vonatkozásában Adatkezelőként a lehető legmagasabb színvonalon tudjanak megfelelni a GDPR követelményrendszerének.

Kérdéseik esetén forduljanak hozzánk bizalommal.

WebEye Telematics Zrt.